T Á B O R O V Á   Č I N N O S T  v roce  2014


 

 

Klondyk

stanový tábor na podsadách, zálesácké zaměření (turistické a tábornické dovednosti)

 

Termín:       v jednání

Místo:          Severní, obec Lobendava (Šluknovský výběžek)

Doprava:     zvláštním autobusem

Cena:           připravuje se

Přihlášky a informace: Dr. Jan Eichler, tel. 475 209 922, 724 101 150, Šárka Pešková a Petra Farová. E-mail: tiliacz@volny.cz

Informace: Tábor je vhodný pro děti a mládež ve věku 7 až 15 let, zaměřené na drsnější podmínky v přírodě – je zálesácký. Cena zahrnuje dopravu autobusem tam i zpět, stravování 5x denně, pitný režim, patnáctidenní pobyt a pedagogický dozor. Tábor se nachází ve velmi pěkné přírodě Šluknovského výběžku a na děti tu čekají výlety, soutěže, zábava a hry, koupání, sport… a vše co k létu patří. Na druhou stranu však i různé práce v táboře a v lese. Celý tábor také funguje na táborových penězích – Klondykských dolarech. A tou hlavní pointou je - rýžování zlata!!!